Jesteś tutaj

Pięć osób siedzących przy biurku w pracy
20.07.2021

Krótszy tydzień pracy zwiększa produktywność

Raport przedstawia wyniki zakrojonego na szeroką skalę 4-dniowego badania, które odbyło się w Islandii w latach 2015-2019. W programie pilotażowym wzięło udział ponad 1% (2 500) populacji pracującej w tym kraju. Pracownicy sektora publicznego skrócili czas swojej pracy o około pięć godzin tygodniowo, czyli 35–36 godzin, bez zmniejszenia ogólnej płacy. Wyniki wykazały, że produktywność i efektywność usług pozostały takie same, a nawet poprawiły się w wielu przypadkach. Poprawiło się również...

Cztery osoby rozmawiające na spotkaniu biznesowym | fot. pressmaster – Fotolia
12.07.2021

Jesteśmy świadkami ważnych zmian społecznych

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 wyrządziła poważne szkody na wielu szczeblach życia społecznego i ekonomicznego. Jednym z nich jest rynek pracy oraz funkcjonowanie przedsiębiorców. Choć liczne firmy zostały zmuszone do zaniechania dalszej działalności, a ich właściciele postawieni przed faktem zmiany branży, to wydaje się, że korporacyjna rzeczywistość przybrała w tym czasie na sile. Z inicjatywy dr Angeliki M. Pabian, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,...

Mężczyzna korzystający z telefonu
22.06.2021

Czy warto zakazywać używania telefonu w miejscu pracy?

Właśnie przez to wielu pracodawców patrzy podejrzliwie na swoich pracowników, którzy korzystają ze smartfonów w czasie pracy. Stosowane przez nich środki zaradcze obejmują m.in. proszenie o dobrowolne powstrzymanie się od ich używania lub zwyczajny zakaz korzystania ze smartfonów w miejscu pracy na podstawie wewnętrznej umowy. Ale czy takie środki faktycznie działają, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Te pytania są obecnie rozpatrywane przez interdyscyplinarny zespół ekonomistów i...

Strony