Jesteś tutaj

Klasyczne badania bliźniąt to przykład metody stosowanej w genopolityce. Polegają na porównywaniu różnic analizowanych cech w parach bliźniąt jednojajowych z różnicami tych samych cech w parach bliźniąt dwujajowych | fot. Daiga Ellaby/Unsplash
19.01.2022

Genetyczne uwarunkowania postaw politycznych

Przeszczepianie metodologii

– Interesują mnie współczesne sposoby łączenia politologii z biologią, które dają naukowcom podstawy do wysuwania pewnych wniosków o genetycznych czy neurobiologicznych uwarunkowaniach różnych zjawisk politycznych – mówi dr Mateusz Wajzer. – W praktyce oznacza to, że sam nie szukam wspomnianych przed chwilą zależności, lecz sprawdzam, w jaki sposób badacze prowadzą tego typu analizy. W pewnym sensie badam więc... interdyscyplinarne badania...

mężczyzna w garniturze
12.01.2022

Kultura pracy w zawodzie specjalisty PR w telewizji

Dr Sylwia Szostak z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest autorką artykułu pt. „Kultura pracy w zawodzie specjalisty PR w telewizji”, poświęconego społeczno-kulturowemu wymiarowi procesu tworzenia materiałów promocyjnych oraz kulturze pracy w dziale marketingu stacji telewizyjnych.

Artykuł rozwija wiedzę na temat promocji telewizyjnej jako dyscypliny zawodowej i praktyki kulturowej w obszarze produkcji mediów. Aby zbadać obszar dotychczas pomijany w...

dziewczyna siedząca przed laptopem
30.12.2021

Jakość życia studentów po roku pandemii

W marcu 2021 roku interdyscyplinarny zespół naukowców działający na Wydziale Nauk Społecznych UŚ przeprowadził badania dotyczące jakości życia polskich studentów po roku pandemii. Ankiety wypełniło 1000 respondentów z uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski. Dr Natalia Stępień-Lampa wspólnie z dr hab. Elżbietą Turską, prof. UŚ z Instytutu Psychologii UŚ wykorzystały ich wyniki do określenia predyktorów[1] jakości życia młodych osób po roku pandemii.

– Jednym z predyktorów...

Strony