Jesteś tutaj

Magnesy dipolowe LHC w tunelu | fot. Samuel Joseph Hertzog / CERN
22.04.2022

Wielki Zderzacz Hadronów wraca do pracy po trzyletniej przerwie

Chociaż zamknięcie było zaplanowane, LHC również spotkały pewne opóźnienia wynikające z powodu pandemii COVID-19.  Zespołom w CERN udało się jednak wprowadzić do akceleratora szereg aktualizacji i ulepszeń. 

LHC działa poprzez przyspieszanie cząstek, takich jak protony, do prędkości bliskiej prędkości światła, przy której cząstki są zderzane ze sobą. Jako najpotężniejszy akcelerator na świecie LHC może generować setki milionów zderzeń cząstek na sekundę. Przy ekstremalnie wysokich...

Linia badawcza PHELIX na synchrotronie SOLARIS | fot. Joanna Kowalik
13.12.2021

PHELIX pozwoli lepiej poznać właściwości nanokompozytów

Nanokompozyty to obecnie jedna z najciekawszych grup materiałów poddawanych intensywnym badaniom na całym świecie. Niesłabnące zainteresowanie naukowców wynika m.in. z możliwości stosowania tych związków w nowoczesnej elektronice czy medycynie. Nanokompozyty składające się z nanoferrytów spinelowych i nanorurek węglowych bada od kilku lat także dr hab. Anna Bajorek, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wraz z międzynarodowym zespołem jako...

abstrakcja - ciemne tło
21.11.2021

Superjonowy czarny lód

Fizycy z dwóch amerykańskich instytucji badawczych przeprowadzili eksperyment, dzięki któremu mogli na własne oczy zobaczyć coś, co dotąd ukryte było głęboko we wnętrzu naszej planety. Badacze wzięli zwykłą kroplę wody, umieścili ją między dwoma diamentami i ścisnęli do wysokiego ciśnienia, a następnie podgrzali za pomocą bardzo silnego lasera do niezwykle wysokiej temperatury. Uzyskali w ten sposób stan wody, nazwany przez nich lodem supejonowym.

Ten „dziwny, czarny lód” – jak mówią...

Strony