Jesteś tutaj

Prof. dr hab. Janusz Gluza przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Archiwum J. Gluza
30.05.2018

Wykład dotyczący redefinicji kilograma

Wystąpienie dotyczyć będzie nowej definicji kilograma opartej na zjawiskach kwantowych i odpowiednich stałych: Plancka i  Klitzinga. Oprócz zagadnienia redefinicji jednostki masy, podczas wykładu omawiane będą także inne aspekty masy związane z bezwładnością ciał, grawitacją, antymaterią czy relatywistyką.

Prof. dr hab. Janusz Gluza zajmuje się fizyką neutrin, modelami niestandardowymi oddziaływań elementarnych, fizyką niskich energii,...

Plakat 19. edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
29.05.2018

Wykład „Czy materiał może być smart?”

Referat zatytułowany „Czy materiał może być smart?” wygłoszą dr Iwona Lazar, dr Julita Piecha oraz dr Dariusz Kajewski – pracownicy Zakładu Fizyki Ferroelektryków na Wydziale Matematyki, Chemii i Fizyki UŚ.

Fizycy z Uniwersytetu Śląskiego tak streszczają swoje wystąpienie:
„Działanie wielu współczesnych urządzeń opartych jest na tzw. materiałach inteligentnych. Ich wspólną cechą jest przewidywalna zmiana ich właściwości pod wpływem...

Chorzowski Piknik Naukowy
16.05.2018

Chorzowski Piknik Naukowy

Chorzowski Piknik Naukowy to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Śląskiego oraz Miasta Chorzowa. 

W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wykłady popularnonaukowe. Dr hab. prof. UŚ Dorota Tarnawska z Instytutu Fizyki UŚ wygłosi prelekcję pt. „Fizyka zagląda w oko. Jak nowoczesne metody fizyczne pozwalają badać i leczyć narząd wzroku”, natomiast prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – kierownik studiów podyplomowych z zakresu optometrii omówi temat „Nowych terapii...

Strony