Jesteś tutaj

13.11.2015

„Dzień Młodego Naukowca”

W trakcie spotkania zaplanowano wystąpienia reprezentantów Narodowego Centrum Nauki oraz podmiotów uniwersyteckich działających na rzecz promocji i komercjalizacji dorobku naukowego pracowników UŚ.

Program: 
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 
10.00 – 10.15 Przywitanie gości, wprowadzenie: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
10.15 – 11.25...

Foto: pixabay.com
17.06.2015

Unii Europejskiej postępy w dziedzinie energii odnawialnej

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przewidywany udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w 2014 r. wynosił 15,3 proc., to UE i znaczna większość państw członkowskich robią wyraźne postępy: 25 z nich prawdopodobnie osiągnie cele krajowe na lata 2013–2014.

Wyniki te Komisja Europejska opublikowała w swoim sprawozdaniu z postępów w osiąganiu do 2020 roku: prawnie wiążącego unijnego celu 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych,...

12.06.2015

Wykład dr. Ryszarda Wąsika pt. „Czy ekonomizacja stanowi szansę dla śląskiej służby zdrowia?”

W programie zaplanowano wykład dr. Ryszarda Wąsika pt. „Czy ekonomizacja stanowi szansę dla śląskiej służby zdrowia?”. Spotkanie poprowadzi dr hab. Zygmunt Woźniczka z Zakładu Teorii i Historii Kultury Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Dr Ryszard Wąsik – lekarz, od 1977 r. doktor nauk medycznych ze specjalizacją z zakresu chirurgii ortopedycznej i urazowej narządu ruchu. Uczestnik programów badawczych: MZiOS – rozwoju polskich...

Strony