13 stycznia 2017 roku o godz. 15.30 w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 227) odbędzie się X wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

Wydarzenie zostało ustanowione przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w 2008 roku dla uczczenia osoby i dzieła prof. Andrzeja Lasoty – doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz członka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. 

Dokonania prof. Andrzej Lasoty:

  • podanie związku pomiędzy istnieniem i jednoznacznością rozwiązań (jednoznaczność implikuje istnienie) dla nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych, cząstkowych i całkowych;
  • sformułowanie twierdzenia o funkcjach uwikłanych dla funkcji nieróżniczkowalnych oraz podanie zastosowań tego twierdzenia w dowodach istnienia rozwiązań problemów brzegowych i rozwiązań okresowych równań różniczkowych zwyczajnych;
  • wykazanie, że w przestrzeniach Banacha istnienie rozwiązań równań różniczkowych o prawej stronie ciągłej jest własnością generyczną (współautor: James A. Yorke);
  • rozwiązanie problemu Ulama dotyczącego istnienia miary niezmienniczej dla transformacji kawałkami monotonicznych;
  • uzyskanie w teorii operatorów nieliniowych odpowiednika alternatywy Fredholma;
  • podanie oryginalnej metody funkcji dolnej w teorii operatorów Markowa, która jest mocnym narzędziem badania asymptotycznej stabilności operatorów Markowa;
  • zbadanie asymptotycznej stabilności operatorów Markowa działających na miarach i opisanie nowej klasy zbiorów, które nazwał semifraktalami; współautorami tych rezultatów byli J. A. Yorke i J. Myjak.
  • stworzenie podstaw teorii chaosu dla równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu,
  • zbudowanie modelu, który opisuje proces reprodukcji krwinek (współautor doc. Maria Ważewska-Czyżewska).

W ramach cyklicznych spotkań do wygłoszenia wykładu zapraszani są uczeni o niepodważalnych osiągnięciach w zakresie teorii lub zastosowań nauk ścisłych. W programie tegorocznej edycji przewidziano wystąpienie dyrektora Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa przy Politechnice Wrocławskiej prof. dr. hab. Aleksandra Werona pt. „Matematycznych modeli dynamiki procesów molekularnych w żywych komórkach biologicznych”.

X wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty
Słowa kluczowe (tagi):