Jesteś tutaj

Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach oraz Biblioteka Śląska zapraszają na spotkanie z cyklu Wszechnica, podczas którego prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper wygłosi wykład pt. „Promieniowanie jądrowe, nie tylko szkodliwe”. Wstęp jest wolny.

Spotkanie zaplanowano na godz. 17.00 25 września 2018 roku w sali Benedyktynka w Bibliotece Śląskiej (Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice), a poprowadzi je prof. zw. dr hab. Marek Zrałek, emerytowany pracownik Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper jest absolwentem fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską obronił w 1973 r., pracę habilitacyjną w 1981 r., a tytuł profesora otrzymał w 1990 r. Jest fizykiem jądrowym specjalizującym się w doświadczalnych zagadnienia reakcji jądrowych, struktury jąder, reakcji z ciężkimi jonami (multifragmentacja, przejścia fazowe, fuzja ciężkich jonów) i spektrometrii mezonów oraz w jądrowych procesach terapii nowotworów. Uczestniczy w pracach związanych z produkcją radioizotopów medycznych. Współpracował z INFN LNS w Katanii (Włochy), IKP w Jülich (Niemcy), GSI w Darmstadt (Niemcy) oraz Texas A&M University w College Station. Był kierownikiem Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz dyrektorem tegoż Instytutu. Jest członkiem Societas Humboldiana Polonorum, a także Brytyjskiego Towarzystwa Fizycznego. Od 2014 r. jest przewodniczącym Komisji Nauk Przyrodniczych przy Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach. Opublikował prawie 400 prac naukowych. Wyróżniony nagrodą Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku.

Wykład prof. Wiktora Zippera o promieniowaniu jądrowym