22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi "Woda i ścieki" 

World Water Day został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku, a inicjatywa powołania takiego święta pojawiła się ponad pół roku wcześniej na konferencji Szczyt Ziemi 1992, która odbywała się w Rio de Janeiro w ramach Agendy 21. Chodziło o to, aby zwrócić uwagę na fakt, że woda pitna – substancja w niektórych rejonach świata tak powszechna, że aż pomijana i niezauważana – w innych krajach jest towarem wysoce luksusowym. Na początku lat 90. ubiegłego stulecia szacowano, że dostępu do wody pitnej nie ma aż miliard ludzi na świecie. 

Co roku wydarzeniu towarzyszy inne hasło przewodnie. Tegoroczne hasło ma zwrócić naszą uwagę na zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych a ściekami oraz na rolę racjonalnego zarządzania gospodarką ściekową. Większość ścieków pochodzących z naszych miast, domów oraz zakładów przemysłowych wraca do środowiska bez ponownego wykorzystania oraz bez oczyszczenia. Dlatego powinniśmy nauczyć się mądrze nimi gospodarować. Autorzy tegorocznego hasła przewodniego sugerują, aby zamiast marnować potencjał, jaki stanowią ścieki, skutecznie redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać. 

 

 
 

Światowy Dzień Wody, logo
Słowa kluczowe (tagi):
,