Od 14 do 25 września 2015 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 9) odbywać się będzie kolejna edycja „Spotkań z nauką” organizowana przez Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnicę Śląską

Temat przewodni wrześniowych spotkań to szeroko pojęta anatomia. W ramach tej edycji odbędą się cztery wykłady:

  • „Anatomia człowieka”,
  • „Fizjologia zwierząt”,
  • „Fizjologia roślin”,
  • „Chemia organiczna”.

Rejestracja na zajęcia odbywa się telefonicznie pod numerem 515 297 151 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: utn@us.edu.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://utn.us.edu.pl.

Obraz
Spotkania z nauką, plakat