W czwartek 19 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 9, sala Rady Wydziału) odbędzie się seminarium pt. „Poprawiajmy stan środowiska i jakość życia ludzi póki jeszcze czas. O klimacie, różnorodności i edukacji”. 

Spotkanie jest organizowane przez WBiOŚ oraz Fundację Park Śląski w związku z apelem naukowców z całego świata o powstrzymanie dewastacji naszej planety opublikowanym w listopadzie 2017 roku na łamach czasopisma „BioScience”. Apel został podpisany przez ponad 15 tys. przedstawicieli świata nauki, w tym pracowników UŚ (pełny tekst listu w języku polskim dostępny jest na stronie: www.wbios.us.edu.pl – pdf, 697 kB).

Seminarium otworzy prof. dr hab. Piotr Skubała z Katedry Ekologii UŚ. W wydarzeniu udział wezmą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, Fundacji Park Śląski oraz Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Dr hab. Edyta Sierka, prodziekan WBiOŚ ds. promocji i współpracy z otoczeniem, prowadzić będzie warsztaty pn. „Na drodze do społeczeństwa zrównoważonego”. Dr hab. Adam Rostański, kierownik Pracowni Dokumentacji Botanicznej UŚ, omówi znaczenie oraz działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej miast, z kolei temat „Zrównoważonego gospodarowania wodami w mieście” przedstawi dr Andrzej Woźnica z Katedry Biochemii UŚ.

Patronat nad wydarzeniem, które wpisuje się w obchody 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego, objęła Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN oddział w Katowicach. Seminarium odbywa się w ramach „Spotkań z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŚ”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wbios.us.edu.pl.

Program seminarium (pdf, 501 kB)

Fot. pixabay.com
Słowa kluczowe (tagi):