8 maja 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego odbędzie się gólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?”

Postęp jaki dokonuje się w biotechnologii i medycynie, konfrontuje nas z nowymi i trudnymi wyzwaniami prawnymi oraz moralnymi. Nadrzędnym celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad sytuacjami, w których prawo do swobodnego decydowania o sobie doznaje ograniczeń, a interes jednostki stawać może w sprzeczności z tak czy inaczej pojmowanym interesem społecznym (publicznym).

Proponowana tematyka konferencji:

  • moje ciało (np. transplantologia i jej problemy, zmiana płci, handel organami, leczenie i finansowanie leczenia osób, które świadomie wyrządzają sobie szkodę, biobanki, terapie eksperymentalne);
  • moja prokreacja (np. aborcja, zapłodnienie post mortem, macierzyństwo zastępcze, in vitro);
  • moja śmierć (np. opieka paliatywna, wspomagane samobójstwo, oświadczenia DNAR i testamenty życia);
  • moja wiara (np. obowiązki lekarza a Deklaracja Wiary, klauzula sumienia);
  • moje zdrowie a biznes (np. kierunki rozwoju przemysłu farmaceutycznego, problem narkotyków i „dopalaczy”). 
     

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://bioetyka2016.blogspot.com

Organizatorami konferencji są Katedra Teorii i Filozofii Prawa UŚ oraz Koło Naukowe „Prawo i Bioetyka”. 

Konferencja „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?”