Jesteś tutaj

19 lutego 1473 roku w Toruniu urodził się wielki polski astronom Mikołaj Kopernik 

Mikołaj Kopernik poza astronomią zajmował się również matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem. W roku 1491 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej (gdzie Mikołaj podpisał się Nicolaus Nicolai de Thuronia co oznacza: „Mikołaj, syn Mikołaja, z Torunia”). Czasy jego krakowskich studiów przypadły na okres świetności tzw. krakowskiej szkoły astronomiczno-matematycznej – wykładali tam m.in.: Marcin Król z Przemyśla, Marcin Bylica z Olkusza, Maciej z Miechowa, Jan z Głogowa czy Wawrzyniec Korwin. Jednym z nauczycieli astronomii Kopernika był wówczas Wojciech z Brudzewa. Mikołaj studiował na jednym roku z Pawłem z Krosna, Piotrem Tomickim i Bernardem Wapowskim z Radochoniec, z którym przyjaźnił się do końca życia. Następnie wyjechał na dalsze studia do Włoch. Studiował prawo na Uniwersytecie w Bolonii czy medycynę na Uniwersytecie w Padwie. Wbrew treści epitafium na grobie Kopernika we Fromborku, astronom nigdy nie uzyskał stopnia doktora medycyny. Najprawdopodobniej uzyskał on stopień licencjata, który pozwalał mu na prowadzenie praktyki lekarskiej. Na pewno natomiast obronił doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Ferrarze. Od 1495 roku był kanonikiem warmińskim, od 1503 scholastykiem wrocławskim, a od 1510 kanclerzem kapituły warmińskiej. 

Mikołaj Kopernik jest znany przede wszystkim jako autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) przedstawiającego szczegółowo w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Wprawdzie koncepcja heliocentryzmu pojawiła się już w starożytnej Grecji (jej twórcą był Arystarch z Samos, to jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim.

Portret z Sali Mieszczańskiej w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu
De revolutionibus orbium coelestium (1543)
Słowa kluczowe (tagi):