Jesteś tutaj

W ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia środowiska naturalnego może pomóc przekształcenie ciepła odpadowego i niepożądanych wibracji mechanicznych w użyteczną energię elektryczną.

Naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego prowadzą badania nad konwersją energii odpadowej w ramach projektu pn. „Electro-Intrusion. Simultaneous transformation of ambient heat and undersired vibrations into electricity via nanotriboelectrification during non-wetting liquid intrusion-extrusion into-from nanopores”. Zespół tworzą: dr hab. Mirosław Chorążewski, prof. UŚ (kierownik), dr Alexander Lowe oraz dr hab. Monika Geppert-Rybczyńska, prof. UŚ. Zadaniem badaczy jest określenie właściwości cieczy, które mogą pomóc w budowaniu wysoko wydajnych układów wykazujących zdolność do efektywnego gromadzenia i przetwarzania energii odpadowej, takiej jak drgania i niechciane efekty cieplne. Przekształcenie ciepła odpadowego i niepożądanych wibracji mechanicznych w użyteczną energię elektryczną może przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie finansowane jest z programu Horyzont 2020 w ramach konkursu FET Proactive. Projekt realizuje konsorcjum, w skład którego wchodzą wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach: Universita degli Studi di Ferrara (Włochy), University of Birmingham (Wielka Brytania), National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (Ukraina) oraz firma Tenneco (Belgia). Funkcję lidera pełni Centre of Cooperative Research on Alternative Energie (CIC energiGUNE) z Basque Research and Technology Alliance (Hiszpania).

Artykuł nt. badań w ramach projektu: Nowatorskie badania nad konwersją energii odpadowej | Prestiżowy grant Horyzont 2020 FET Proactive.

Szczegółowe informacje o projekcie Electro-Intrusion.

Źródło: https://us.edu.pl/electro-intrusion-przeksztalcenie-ciepla-odpadowego-w-uzyteczna-energie-elektryczna/

Urządzenie w laboratorium
Słowa kluczowe (tagi):