Od 5 do 30 września 2016 roku w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będą XXXII Osobliwości Świata Fizyki

Pokazy oraz wykłady będą miały miejsce w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4). 

Spotkania w ramach Osobliwości Świata Fizyki organizowane są przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ co roku we wrześniu, począwszy już od 1984 roku. Ich adresatami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których jest to z reguły pierwsza okazja do zetknięcia się z fizyką w wydaniu uniwersyteckim. Organizatorzy stawiają się przede wszystkim na atrakcyjną formą wykładów, których tematyka związana jest z programem szkolnym. Największym zainteresowaniem młodej publiczności cieszą się doświadczenia, rzadkie lub praktycznie nieobecne w praktyce szkolnej. Pokazy mają na celu uzupełnianie wiedzy, głównie teoretycznej zdobywanej przez uczniów na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły średniej, a niesztampowa forma prowadzonych z humorem wykładów i pokazów ma udowodnić młodzieży, że spotkanie z nauką, z pozoru trudną, wcale nie musi być nudne. Ich tematyka związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą mieli okazję wysłuchać wykładów: „Siły Wszechświata”, „Zasady zachowania w mechanice”, „W równowadze”.

Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja – osobiście w Pracowni Dydaktyki Fizyki UŚ (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) lub telefonicznie pod numerem 32 359 11 70.

Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku: www.facebook.com/pracowniadydaktykifizyki.

Osobliwości Świata Fizyki 2016
Słowa kluczowe (tagi):