Od 11 do 13 maja 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ przy wsparciu Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Konferencja jest zwieńczeniem trwającego niemal dwa lata projektu „Kontr-interpretacje”, w ramach którego odbyło się kilkanaście spotkań seminaryjnych i warsztatowych z udziałem literaturoznawców z różnych ośrodków naukowych. Spotkanie ma stanowić forum dla prób odczytania dzieł kanonicznych w kontekście nowych metodologii – podejmowania re- i kontr-interpretacji oraz weryfikacji użyteczności świeżych narzędzi metodologicznych w wydobywaniu ukrytych w dziełach pokładów semantycznych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego dr hab. Tomasz Sapota.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie seminarium naukowe pt. „O czym myślą muzyk i literaturoznawca, kiedy mówią o interpretacji?” z udziałem prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Kłosińskiego i prof. dr. hab. Andrzeja Jasińskiego, które odbędzie się 10 maja w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach.

 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”
Słowa kluczowe (tagi):