Jesteś tutaj

16 września 2016 roku w Chorzowie odbędzie się piąta ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”. Gośćmi Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEBI) będą młodzi naukowcy prowadzący badania w dziedzinie chemii, fizyki oraz dziedzinach pokrewnych.

Program, zorganizowanej przez Wydziałową Radę Samorządu Doktoranckiego działającą przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, konferencji obejmuje między innymi wykłady plenarne, które wygłoszą: dr hab. Ewa Malicka – „Defekt sieci krystalicznej – wada czy zaleta?”, dr hab. Armand Cholewka – „Wirujące nanocząsteczki kontra nowotwór” oraz prof. dr n. farm. Łukasz Komsta – „Wolne rodniki – wyzwanie nie tylko dla fizyka i chemika”. Podczas konferencji wyniki swoich badań przedstawią młodzi badacze, których prezentacje podzielone zostaną na dziewięć sekcji tematycznych obejmujących między innymi: chemię analityczną, organiczną oraz fizyczną, chemię materiałów, bioanalitykę, biomateriały, fizykę doświadczalną, fizykę i chemię teoretyczną, a także nauki biologiczne. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji na temat prowadzonych badań.