Jesteś tutaj

17 kwietnia 2015 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się druga Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Głos – Komunikacja – Media”

Organizatorami konferencji są: Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”, Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. 

Obrady stanowić mają dyskurs nad przemianami współczesnej komunikacji, ewolucją mediów oraz badaniami poświęconymi emisji i higienie głosu. Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele różnych środowisk studenckich i akademickich – językoznawcy, literaturoznawcy, logopedzi, socjologowie, kulturoznawcy, medioznawcy, pedagodzy i psychologowie. Obrady prowadzone będą w ramach trzech paneli tematycznych: Głos, Komunikacja, Media.

W ramach konferencji planowane są przede wszystkim wystąpienia w postaci posterów. Sesja posterowa zostanie poprzedzona krótką prezentacją każdego z posterów. Ponadto planowane są wystąpienia referatowe.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie: Program 

oraz na Facbooku: II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Głos – Komunikacja – Media”