Jesteś tutaj

15.12.2014

Nowa metoda analizy zawartości węgla

RATIO-COAL, projekt naukowy kierowany przez dr Iwonę Jelonek, to bardzo interesujące pod względem badawczym przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013, którego zadaniem było opracowanie optymalnej metody analizy zawartości węgla w danej próbce celem prognozowania jakości otrzymywanego koksu z użytego paliwa w mieszankach koksowniczych. Dotychczasowe metody wymagały otrzymania próbki koksu do analizy chemicznej jego składu i określenia jakości użytego paliwa, zaś metoda...