Jesteś tutaj

Czy kwarki są najmniejszymi cząstkami otaczającego nas wszechświata? Który z kwarków jest piękny, a który tylko powabny? Czym jest antykwark?

Skoro materia składa się z protonów, neutronów i elektronów, jaką funkcję pełni kilkaset kolejnych rodzajów cząstek? Co już wiemy o fundamentalnych cegiełkach budujących Wszechświat? Czy nasz Wszechświat jest jedyny? Jakie naukowe wyzwania stoją w 2015 roku przed CERN-em, największym laboratorium fizycznym na świecie?

Na te i inne pytania będzie starał się odpowiedzieć gość Śląskiej Kawiarni Naukowej na pierwszym w tym roklu spotkaniu, które odbędzie się w czwartek 15 stycznia 2015 roku, o godzinie 18:00 w katowickim klubie Oko Miasta. Dr Tomasz Rożek będzie rozmawiał z profesorem Pawłem Bruckmanem de Renstromem, fizykiem pracującym w ośrodku CERN w Szwajcarii.

Więcej infromacji na stronie:
http://www.kawiarnianaukowa.pl

Słowa kluczowe (tagi):