Kosmiczny Teleskop Keplera, wyniesiony na orbitę wokółsłoneczną 7 marca 2009 roku, po wyczerpaniu całego zapasu paliwa, 30 października 2018 roku został uśpiony, a tym samym jego misja została zakończona.

Teleskop został nazywany poszukiwaczem planet, gdyż głównym celem misji było zbieranie danych na temat występowania innych planet w kosmosie. Należący do NASA Kosmiczny Teleskop Keplera dowiódł, że nasza galaktyka roi się od planet – jest ich więcej niż gwiazd. W ramach misji Kepler and K2 odkryto ponad 2600 egzoplanet. Teleskop odnalazł także planety, które mogą być podobne do Ziemi pod względem wielkości i odległości od ich macierzystych gwiazd. Najnowsza analiza odkryć teleskopu Keplera stwierdza, że od ​​20 do 50 procent gwiazd na niebie może mieć małe, prawdopodobnie skaliste planety, które mogą znajdować się w nadających się do zamieszkania tzw. ekostrefach swoich gwiazd macierzystych, a na planetach tych woda w stanie ciekłym może gromadzić się na powierzchni. Nadal jednak nie wiemy, czy któraś z tych egzoplanet może być nosicielem życia.

Teleskop pokazał, że planety są różnorodne. Nie można mówić o najczęściej spotykanym rozmiarze i typie planety. Tak jak w naszym Układzie Słonecznym, w których praktycznie każda planeta jest inna, również układy planetarne są różnorodne. Podczas gdy nasz wewnętrzny układ ma cztery planety, Kepler znalazł układy ze znacznie większą liczbą planet – do ośmiu, krążących blisko swoich macierzystych gwiazd. Istnienie tych kompaktowych systemów rodzi pytania o to, jak tworzą się układy słoneczne, czy planety „rodzą się” blisko gwiazdy macierzystej, czy też tworzą się dalej i migrują.

Teleskop Keplera przyczynił się również do nowego spojrzenia na gwiazdy. Kepler obserwował ponad pół miliona gwiazd w ciągu ponad dziewięciu lat funkcjonowania. Obserwacje teleskopu Keplera wielu gwiazd były niezbędne dla zrozumienia podstawowych właściwości planet, które wokół nich krążą, i pogłębienia wiedzy na temat historii i struktury naszej galaktyki i całego Wszechświata.

Do istotnych osiągnieć teleskopu Keplera należy także uchwycenie początkowych stadiów eksplodujących gwiazd, zwanych supernowymi, z niespotykaną precyzją, dając nam nową wiedzę o tym, jak zaczynają się te gwiezdne eksplozje.

Zakończenie obserwacji przez Kosmiczny Teleskop Keplera nie oznacza końca odkryć. Teleskop przesłał na Ziemię mnóstwo danych, które będą dopiero analizowane. W ciągu najbliższych lat może zatem dojść do wielu ciekawych odkryć.

Opracowano na podstawie oficjalnej strony misji Kepler and K2.

Kosmiczny Teleskop Keplera. Image Credit: NASA
Artystyczna wizja teleskopu Keplera. Image Credit: NASA/Wendy Stenzel
Osiągnięcia teleskopu Keplera. Image Credit: NASA/Ames/Wendy Stenzel
Słowa kluczowe (tagi):