22 marca 2019 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Będzieńska 60) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły – szanse i wyzwania”.

W programie wydarzenia zaplanowano część referatową oraz panele eksperckie. Uczestnicy w interdyscyplinarnym gronie dyskutować będą m.in. na temat planowanego rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce będącego szansą dla dywersyfikacji transportu.

Wśród proponowanych zagadnień znajdą się następujące kwestie:

  • historia Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły – cele, trasy, stan zaawansowania realizacji, klasa, tabor, a także planowany zakres prac,
  • uwarunkowania hydrologiczne, hydrotechniczne i gospodarki wodnej dla funkcjonowania Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły,
  • obecne i przyszłe uwarunkowania przestrzenne ze wskazaniem strategicznych węzłów,
  • ekonomiczno-gospodarcze efekty budowy Kanału Śląskiego i modernizacji Drogi Wodnej Górnej Wisły – struktura towarowa, turystyka wodna, etapy realizacji, perspektywa czasowa,
  • zasady współpracy środowiska branżowego z instytucjami rządowymi oraz z samorządem terytorialnym.
     

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich.

Organizatorami konferencji są: Śląskie Centrum Wody UŚ oraz Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Śląski Urząd Marszałkowski oraz Polska Izba Ekologii. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.scw.us.edu.pl.

 

Konferencja pt. „Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły – szanse i wyzwania”