Jesteś tutaj

30 maja 2017 roku o godzinie 17.00 w Bibliotce Śląskiej w Katowicach odbędzie się kolejny wykład z cyklu "Wszechnica". Wykład pod tytułem "GMO - kontrowersyja strona nauki" wygłosi prof. dr hab. Katarzyna Lisowska, biolog molekularny, pracownik Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach. Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Cykl "Wszechnica" prowadzi Polska Akademia Umiejętności - Stacja Badawcza w Katowicach oraz Biblioteka Śląska.

Prof. Katarzyna Lisowska jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat obroniła przed radą naukową Instytutu Biochemii i Biofizyki w Warszawie w 1997 r. Habilitację uzyskała w Centrum Onkologii w Warszawie w 2008 r. (specjalność biologia medyczna). Była laureatką nagrody im. Włodzimierza Mozołowskiego dla młodych naukowców, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne (1993) oraz stypendystką L'Oréal-UNESCO (2004, stypendium habilitacyjne). W pracy badawczej zajmowała się genami stresu komórkowego (hsp – heat shock proteins), dziedzicznymi predyspozycjami do zachorowania na nowotwory (rak tarczycy, rak piersi, rak jajnika). Obecnie zajmuje się przede wszystkim badaniami nad rakiem jajnika. W swoich pracach badawczych od lat wykorzystuje różne techniki modyfikacji genetycznych i GMO jako model badawczy. Jest autorką i współautorką 37 publikacji naukowych. Od 2010 r. jest członkiem Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Zygmunt Woźniczka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

30 maja 2017 r., godz. 17.00

Biblioteka Śląska

sala Parnassos

plac Rady Europy 1

40-021 Katowice

Słowa kluczowe (tagi):