22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi to szereg akcji prowadzonych na całym świecie, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Inicjatywa ma swoje korzenie już w latach 70. XX wieku. Święto obecnie obchodzone jest w 192 krajach świata. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Program i tematykę kolejnych obchodów polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska. Każdego roku Dniu Ziemi towarzyszy inne hasło przewodnie. W 2015 obchody Dnia Ziemi poświęcono promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, w 2016 roku hasło brzmiało "Z energią zmieńmy źródła", w 2017 "W kierunku natury", w 2018 "Koniec zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych". Hasło tegorocznej edycji brzmi "Chrońmy nasze gatunki". 

Ogromnym darem naszej planety są miliony gatunków, które znamy i kochamy. Wiele wciąż nie zostało jeszcze odkrytych. Niestety, ludzie nieodwracalnie naruszyli równowagę przyrody, w wyniku czego świat stoi przed największym wymieraniem od czasów dinozaurów (ponad 60 milionów lat temu). Ale w przeciwieństwie do losu dinozaurów, szybkie wymieranie gatunków w naszym świecie jest wynikiem działalności człowieka. Bezprecedensowe globalne zniszczenie i szybka redukcja populacji roślin i dzikiej fauny i flory są bezpośrednio związane z przyczynami wynikającymi z działalności człowieka: zmianami klimatu, wylesianiem, utratą siedlisk, handlem i kłusownictwem, niezrównoważonym rolnictwem, zanieczyszczeniem środowiska i pestycydami – to tylko kilka przykładów. Oddziaływania te są dalekosiężne. Jeśli nie będziemy działać teraz, wyginięcie może być najtrwalszym dziedzictwem ludzkości.

Oto kilka krótkich faktów na temat obecnej fali wymierania:

 • Żyjemy w okresie największego wymierania gatunków w ciągu ostatnich 60 milionów lat. Zwykle rocznie wygasa od jednego do pięciu gatunków. Naukowcy szacują jednak, że obecnie tracimy gatunki od 1000 do 10 000 razy więcej niż normalnie, z wielokrotnymi wymierami codziennie. Wiele gatunków zniknie, zanim dowiemy się o nich lub o korzyściach, jakie przynoszą na naszej planecie.
 • Nowe badania sugerują, że populacje owadów zmniejszyły się w Niemczech o ponad 75% w ciągu ostatnich 28 lat. Jest to bardzo niepokojące: 80% dzikich roślin potrzebuje pszczół i innych owadach do zapylania, a 60% gatunków ptaków potrzebuje owadów jako pokarmu. 
 • Zniszczenie środowiska, eksploatacja i zmiany klimatyczne siedlisk powodują utratę połowy populacji dzikich zwierząt na świecie. 
 • Naczelne, nasi najbliżsi krewni ze świata zwierząt, są szczególnie zagrożeni. Blisko 60% z 504 gatunków naczelnych na świecie jest zagrożonych wyginięciem, a 75% gatunków naczelnych odnotowuje poważny spadku populacji. 
 • Na całym świecie rocznie ponad 650 000 ssaków morskich zostaje złowionych lub poważnie rannych przez urządzenia połowowe. 
 • W ciągu ostatnich 20 lat około 75% wszystkich gatunków wielorybów zębatych, takich jak delfiny, morświny i 65% gatunków wielorybów fiszbinowych (humbak, wieloryb błękitny) i 65% gatunków płetwonogich (lwy morskie) ucierpiało w wyniku połowów na całym świecie. 
 • 40% światowych gatunków ptaków zanika, a 1 na 8 jest zagrożony wyginięciem na świecie. 
 • Nasze wielkie koty, w tym tygrysy, lamparty i gepardy, znajdują się w krytycznym spadku, a wiele z nich wyginie w następnej dekadzie. Koty świata są zabijene ze względu na mięso i skóry. Największym na świecie rynkiem zbytu tych krytycznie zagrożonych gatunków wraz z czarnym nosorożcem pozostają Chiny. 
 • Populacje jaszczurek są szczególnie narażone na zmiany klimatu. Ostatnie badania pokazują, że jeśli obecny spadek populacji jaszczurek będzie trwał, 40% wszystkich gatunków jaszczurek wymrze do 2080 roku.
 • Populacja amerykańskich bizonów liczyła kiedyś miliony. Wędrowały od Alaski do Meksyku. Obecnie zajmują mniej niż jeden procent ich pierwotnego siedliska. Ich istniejące siedlisko jest tak małe i ściśle kontrolowane, że bizony, które przeżyły, są traktowane jak bydło. 
   

Musimy współpracować w celu ochrony zagrożonych i zagrożonych gatunków: pszczół, raf koralowych, słoni, żyraf, owadów, wielorybów i innych. Dobrą wiadomością jest to, że tempo wymierania wciąż może zostać spowolnione, a wiele z naszych ginących i zagrożonych gatunków może zostać ochronionych, jeśli będziemy pracować razem, aby zbudować zjednoczony globalny ruch konsumentów, wyborców, nauczycieli, przywódców duchowych i naukowców, kóry będzie domagać się natychmiastowego działania.

Opracowano na podstawie:
Earth Day 2019 - Protect Our Species

Więcej infromacji na temat Dnia Ziemi:
Earth Day

Dzień Ziemi 2019. Image Credit: https://www.earthday.org/earthday/
Słowa kluczowe (tagi):