22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi to szereg akcji prowadzonych na całym świecie, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Inicjatywa ma swoje korzenie już w latach 70. XX wieku. Święto obecnie obchodzone jest w 192 krajach świata. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Program i tematykę kolejnych obchodów polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska. Każdego roku Dniu Ziemi towarzyszy inne hasło przewodnie. W 2015 obchody Dnia Ziemi poświęcono promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, w 2016 roku hasło brzmiało "Z energią zmieńmy źródła", a w 2017 "W kierunku natury". Tegoroczne hasło Dnia Ziemi brzmi "End Plastic Pollution". Działania, do których nawołuje tegoroczne hasło, mają polegać przede wszystkim na promowaniu inicjatyw związanych z przyjęciem globalnych norm regulujących zanieczyszczanie środowiska tworzywami sztucznymi. Celem edycji 2018 będzie edukowanie, mobilizowanie i aktywizowanie obywateli państw na całym świecie, aby rozpocząć działania wywierające na rządzie i korporacjach ograniczenie zanieczyszczania środowiska tworzywami sztucznymi. 

Zarządzanie odpadami z tworzyw sztucznych to sprawa globalna, a powstające zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych są jednym z najbardziej palących problemów środowiskowych. W ramach Dnia Ziemi 2018 Earth Day Network opublikował internetowy kalkulator zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi (https://www.earthday.org/plastic-calculator/), aby konsumenci sami mogli obliczyć, ile zużywają każdego roku jednorazowych opakowań i spóbowali ograniczyć ich zużycie. 

Do tej pory same Stany Zjednoczone wyprodukowały 9,1 miliarda ton plastiku nieprzetworzonego, wytwarzając 6,9 miliarda ton odpadów z tworzyw sztucznych, a tylko 9% zostało poddane recyklingowi. Świat już nie jest w stanie właściwie zarządzać tą ogromną ilością odpadów, a produkcja plastiku ma wzrosnąć trzykrotnie w ciągu najbliższych 25 lat. Wiemy, że mikrotworzywa sztuczne zanieczyszczają wodę pitną, a ryby, które jemy powodują problemy zdrowotne. Zanieczyszczenie plastkiami nie tylko zabija dzikie zwierzęta, ale także oddziałuje ponad 2 miliardów ludzi żyjących w regionach pozbaiwonych gospodarki odpadami.

Earth Day Network zachęca konsumentów do przyłączenia się do walki o zmniejszenie zanieczyszczenia plastikiem w ramach kampanii "End Plastic Pollution" podczas w Dnia Ziemi 2018. Określa działania, które należy podjąć, aby zmniejszyć zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Prace koncentrują się na 5 "R": “Reduce, Refuse, Reuse, Recycle and Remove”, co w języku polskim oznacza: "Redukuj, segreguj, wykorzystuj ponownie, odzyskuj i usuwaj". 

Więcej infromacji na temat Dnia Ziemi:
Earth Day oraz https://www.facebook.com/EarthDayNetwork/ 

Dzień Ziemi 2018 przebiega pod hasłem "End Plastic Pollution". Credit: Earth Day Network