Jesteś tutaj

7 marca 2023 roku o godz. 17.30 odbędzie się 82. spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej. Zaproszonym gościem będzie dr Sylwia Spurek.

Dr Sylwia Suprek to radczyni prawna, legislatorka, polityczka oraz feministka. Autorka pierwszego polskiego rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W Parlamencie Europejskim wiceprzewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) i członkini Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). W latach 2014– 2015 wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu problemu przemocy w rodzinie, równego traktowania i dyskryminacji. W 2022 r. ukazała się książka jej autorstwa pt. „Smród, krew i łzy. Włącz myślenie, bądź zmianą”. Weganka.

7 marca będzie można śledzić spotkanie z dr Sylwią Spurek na kanale YouTube lub serwisie Facebook oraz wziąć udział przez zadawanie pytań na czacie.

Spotkanie poprowadzą prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego i dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. 

Do organizatorów wydarzenia należą również Metropolia GZM, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ.

Patronat medialny sprawuje m. in. Gazeta Uniwersytecka UŚ.