Jesteś tutaj

12 października 2022 roku o godz. 17.30 odbędzie się 78. spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej. Miejscem wydarzenia będzie Kinoteatr Rialto (ul. Św. Jana) w Katowicach. 

Gościem spotkania będzie prof. Martin J. Head. Jest on stratygrafem i profesorem zwyczajnym nauk o ziemi, współpracującym z takimi instytucjami jak Brock University i University of Toronto w Kanadzie oraz Wolfson College w Cambridge (Anglia). Obecnie jest wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Podkomisji Stratygrafii Czwartorzędowej (SQS), a w latach 2012-2020 pełnił funkcję jej przewodniczącego. Jest również współprzewodniczącym grupy roboczej ds. granicy środkowego i górnego plejstocenu, głosującym członkiem Grupy Roboczej SQS Antropocenu i Międzynarodowej Podkomisji ds. Klasyfikacji Stratygraficznej, oraz członkiem rady Komisji Stratygrafii i Chronologii INQUA (SACCOM).


Prof. Head specjalizuje się w analizie szczątków morskich, jednokomórkowych glonów Dinoflagellata (bruzdnic), które przez miliony lat gromadziły się na dnie oceanów. Te mikroskopijnej wielkości skamieniałości wykorzystywane są głównie do badań biostratygraficznych oraz paleoekologicznych. Jest on jednak przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, popularyzatorem wiedzy o antropocenie jako zjawisku „gwałtownego przyspieszenia”. Podczas wykładów umiejętnie łączy aspekty nauk humanistycznych i ścisłych, aby dowieść, że ludzkość wkroczyła w nową epokę geologiczną.

Wydarzenie będzie również transmitowane online na kanale YouTube oraz platformie Facebook.

Organizatorami wydarzenia są m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach i Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ.

Patronat medialny nad wydarzeniem obejmuje również Gazeta Uniwersytecka UŚ.