Jesteś tutaj

jaskinia morska w pobliżu Majorki
28.06.2022

Badania w jaskiniach – szybki przyrost poziomu mórz

Początek dwudziestego wieku był czasem niezwykłego przyspieszenia w rozwoju cywilizacji przemysłowej na całym świecie, z rozpowszechnianiem się użycia stali, elektryczności, samochodów napędzanych benzyną. Wraz z rozwojem, przemysł zaczął też coraz bardziej wpływać na środowisko i klimat. W rezultacie, od tego czasu poziom morza globalnie wzrósł o 18 centymetrów – informują naukowcy z międzynarodowego zespołu pod przewodnictwem badaczy z University of South Florida.

Publikacja, która...

pomidory
18.06.2022

Zmiany klimatu i kryzys pomidorowy

Autorzy publikacji w czasopiśmie “Nature Food” informują, że podwyższenie się średnich temperatur w krajach o umiarkowanym klimacie prawdopodobnie prowadzić będzie do pogorszenia się zbiorów pomidorów, które przeznaczone są do przetwórstwa, czyli tych, z których powstaje ketchup, przecier pomidorowy czy sosy takie jak passata. Zdaniem badaczy do 2050 roku globalna produkcja pomidorów przeznaczonych do przetwórstwa spadnie o 6 procent w stosunku do średniej z lat 1990-2009 przy jednoczesnym...

W ciągu półwiecza niemal 1/5 powierzchni lądowej może stać się niemożliwa do zamieszkania przez ludzi | fot. Pixabay
10.03.2022

Ziemia (nie)przyjazna dla ludzi

Świat roślin i zwierząt zmieni się w sposób diametralny w zależności od skuteczności wdrożenia postanowień Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Paryżu w 2015 roku. Warren i współautorzy przebadali 80 tys. gatunków roślin, ssaków, ptaków, gadów i płazów w 35 najbardziej dzikich częściach świata. Jeżeli dotychczasowy scenariusz gospodarczy będzie kontynuowany i emisje gazów cieplarnianych będą rosły w dotychczasowym tempie, połowa gatunków roślin i zwierząt wyginie do...

Strony