Jesteś tutaj

człowiek pracujący przy mikroskopie
27.12.2023

Polimery, które zabijają bakterie

Bakterie oporne na antybiotyki stają się poważnym wyzwaniem dla ochrony zdrowia. Każdego roku tylko w Stanach Zjednoczonych około 2,8 miliona infekcji bakteryjnych okazuje się niewrażliwych na leczenie za pomocą antybiotyków (dane z CDC – Centers for Disease Control and Prevention). Bez opracowania nowych metod leczenia – nowych rodzajów antybiotyków lub innej kuracji – może się okazać, że łatwe dotąd do uleczenia urazy i infekcje staną się poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia.

...

aparatura w laboratorium
18.05.2023

Zalety wykorzystania ciśnieniowej polimeryzacji

Pierwszy z nich to poli(γ-butyrolakton) (PGBL) – nierozpuszczalny w wodzie i nietoksyczny polimer o ciekawych właściwościach, dzięki którym może być stosowany jako biomateriał. Ma nie tylko dobre właściwości mechaniczne, lecz również charakteryzuje go krótki czas degradacji. Stosowane dotychczas metody otrzymywania tego związku były mało wydajne i wiązały się z wysokimi kosztami oraz wieloetapowością procesu polimeryzacji. Naukowcy z UŚ zaproponowali nową metodę z wykorzystaniem wysokiego...

widok z przodu zapakowanego jedzenia przygotowanego na wynos
17.04.2023

Niebezpieczne związki polimerowe PFAS

Substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS) stały się jakiś czas temu popularne w produkcji opakowań na żywność. Tworzone w połączeniu z papierem wydawały się dobrą alternatywą dla jednorazowych plastikowych opakowań – papier był bardziej odporny na temperaturę i tłuszcz. Niestety, już kilka lat temu pokazano, że związki te ulegają stopniowemu wymywaniu i przedostają się do żywności, a potem – po wyrzuceniu opakowania – do środowiska. Wówczas zaproponowano wprowadzenie innego typu związków...

Strony