Jesteś tutaj

07.09.2022

Rocznica śmierci Bolesława Leśmiana

5 listopada przypada rocznica śmieci tego znamienitego pisarza. Warto przy tej okazji wspomnieć jego osobę, twórczość i historię, która pokazuje, że poeta szedł przez życie, zdawałoby się, w sposób niezauważony.

Bolesław Leśmian urodził się w Warszawie, 22 stycznia 1877 roku, choć niekiedy sam podawał 1878 rok. Kształcił się w Kijowie, tam ukończył gimnazjum i Wydział Prawny na Uniwersytecie św. Włodzimierza. W czasach studenckich publikował po rosyjsku w tamtejszych czasopismach...

19.04.2015

Uwagi wstępne dotyczące interpretacji tekstu literackiego przez pryzmat psychologii analitycznej

Praca nad tekstami literackimi z wykorzystaniem psychologii analitycznej wymaga pewnych wstępnych wyjaśnień. Otóż należy przyjąć, że utwór, na którym będziemy pracować, jest pewnego rodzaju projekcją stanu wewnętrznego pisarza. Każdy tekst zatem będę traktować jako aktywną imaginację, która w psychologii Junga polega na personifikowaniu stanów psychicznych, tak aby móc się z nimi porozumieć i złączyć to, co w psychice rozczepione[1]. Ciekawym kontekstem jest również to,...