Jesteś tutaj

Nasiona soi. Fot. Pixabay
03.06.2016

GMO – zbawienie czy zagrożenie?

Prof. zw. dr hab. em. Mirosław Małuszyński współtworzył Katedrę Genetyki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz przez prawie 30 lat był jej kierownikiem. Przez 21 lat pracował także w Wiedniu, gdzie kierował Sekcją Genetyki i Hodowli Roślin w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Obecnie prowadzi dla studentów UŚ zajęcia poświecone osiągnięciom i zagrożeniom związanym z uprawami GMO (Genetically Modified Organisms).

...

Foto: pixabay.com
10.02.2015

Nowelizacja ustawy o GMO podpisana

Nowela reguluje hodowlę w laboratoriach organizmów modyfikowanych genetycznie oraz wprowadza termin GMM – mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane. Obowiązujący jeszcze system polega na wydawaniu zgód na zamknięte użycie GMO. W nowym minister środowiska będzie wydawał „zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej oraz zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych”.

GMO to gatunki, do których,...