Jesteś tutaj

Pojazd kosmiczny wlatujący w nieokreślone pole w przestrzeni kosmicznej. Planeta na drugim planie.
27.12.2022

LIGO i Virgo w poszukiwaniu pozaziemskich inteligencji?

11 lutego 2016 roku naukowcy pracujący w Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) poinformowali, że kilka miesięcy wcześniej, we wrześniu 2015 roku, udało im się wykryć fale grawitacyjne. To osiągnięcie było potwierdzeniem założenia poczynionego 99 lat wcześniej przez Alberta Einsteina w jego ogólnej teorii względności i otwarciem się astrofizyki na zupełnie inne obszary badań. Obserwacja fal powstających w oddziaływaniu grawitacyjnym dwóch obiektów o potężnej masie, może...

Artystyczna wizja Teleskopu Einsteina | image credit: www.et-gw.eu
14.07.2021

Projekt nowego gigantycznego detektora fal grawitacyjnych

Trwają prace nad realizacją planów europejskich fizyków dotyczycących budowy nowego ogromnego obserwatorium fal grawitacyjnych.  30 czerwca 2021 roku Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (The European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI), które doradza rządom europejskim w zakresie priorytetów badawczych, dopisało obserwatorium o wartości 1,9 mld euro, zwane Teleskopem Einsteina, do tzw. mapy drogowej dużych projektów naukowych, które oczekują na realizację...

Logo Polskiego Towarzystwa Fizycznego
03.01.2018

Wykład pt. „Fale grawitacyjne – nowe okno na Wszechświat”

Wystąpienie dotyczyć będzie zagadnień związanych z astrofizyką fal grawitacyjnych oraz perspektyw rozwoju tej dziedziny w przyszłości. Spotkanie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ptf.us.edu.pl.

 

Strony