Jesteś tutaj

Karol Darwin (obraz Johna Colliera z 1881 roku). Fot. wikipiedia.org
08.02.2016

Dzień Darwina

Podstawy tej teorii Darwin zawarł w książce O powstawaniu gatunków, wydanej w roku 1859. Słynny naukowiec (o jego wpływie niech świadczy chociażby fakt, że jest jedną z nielicznych anglosaskich postaci, oprócz Williama Szekspira i Karola Dickensa, których imię lub nazwisko w piśmie spolszczamy) przez dekady gromadził dane i przemyślenia na temat kształtowania się różnorodności międzygatunkowej. Najważniejsze były oczywiście obserwacje poczynione w latach 1831–1836...

Molekuły DNA. Fot. Yikrazuul [Public domain], via Wikimedia Commons
03.01.2016

Ludzie wykorzystują jedynie 8,2% swojego DNA

Najnowsze badania wskazują, że tylko 8,2% ludzkiego DNA, czyli około 250 milionów z tzw. liter DNA, są funkcjonalne, zaś ponad 2 miliardy nie są.

Przypomnijmy, że DNA (kwas deoksyrybonukleinowy, dawniej kwas dezoksyrybonukleinowy)  to wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny z grupy kwasów nukleinowych. U eukariontów (czyli organizmów zbudowanych z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami) zlokalizowany jest przede wszystkim w...

Strony