Jesteś tutaj

Kostki cukru | fot. Pixabay
21.02.2022

Nadmiar zdecydowanie szkodzi i nam, i przyrodzie

Pragniemy energii. Całe nasze ciało nastawione jest na to, by przyjmować pokarm ze środowiska i przetwarzać go na energię życiową. Najeść się – oto podstawowy imperatyw. Wśród tego, co jemy, szczególną rolę odgrywają produkty słodkie i tłuste, gdyż zawierają największy ładunek energii. To dlatego większość z nas lgnie do cukru. A im prostsze węglowodany, tym łatwiejsza do uzyskania energia. Szczególnie dla mózgu, który łaknie glukozy jak liść słońca.

Dawno temu wcale nie było łatwo o...

solary wystawione na gromadzenie energii słonecznej
17.09.2021

Metropolitalne Dni Energii

Wydarzenie rozpocznie się w piątek 24 września 2021 r. od dwóch równoległych konferencji organizowanych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach:

- „Efektywność energetyczna w szkole i w domu” – kongres uczniów metropolitalnych szkół ponadpodstawowych prowadzących kierunki związane z energetyką i ochroną środowiska,
- „Efektywność energetyczna w gminie – wyzwania a możliwości” – konferencja dla przedstawicieli lokalnych samorządów, podczas której odbędzie się otwarte...

Foto: pixabay.com
17.06.2015

Unii Europejskiej postępy w dziedzinie energii odnawialnej

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przewidywany udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w 2014 r. wynosił 15,3 proc., to UE i znaczna większość państw członkowskich robią wyraźne postępy: 25 z nich prawdopodobnie osiągnie cele krajowe na lata 2013–2014.

Wyniki te Komisja Europejska opublikowała w swoim sprawozdaniu z postępów w osiąganiu do 2020 roku: prawnie wiążącego unijnego celu 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych,...

Strony