Jesteś tutaj

W ciągu półwiecza niemal 1/5 powierzchni lądowej może stać się niemożliwa do zamieszkania przez ludzi | fot. Pixabay
10.03.2022

Ziemia (nie)przyjazna dla ludzi

Świat roślin i zwierząt zmieni się w sposób diametralny w zależności od skuteczności wdrożenia postanowień Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Paryżu w 2015 roku. Warren i współautorzy przebadali 80 tys. gatunków roślin, ssaków, ptaków, gadów i płazów w 35 najbardziej dzikich częściach świata. Jeżeli dotychczasowy scenariusz gospodarczy będzie kontynuowany i emisje gazów cieplarnianych będą rosły w dotychczasowym tempie, połowa gatunków roślin i zwierząt wyginie do...

rzeka Wisła
08.03.2022

Konferencja naukowa "Rzeka Wisła 2021 - problemy i wyzwania"

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego inicjują i włączają się w działalność badawczą na rzecz ochrony środowiska wodnego. W tym celu w strukturze uczelni utworzone zostało Śląskie Centrum Wody. Współpracuje ono z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, podejmuje także wspólne działania z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Dla przedstawienia wyników swoich badań,...

Niebieskie niebo, spokojna woda, spiczasta góra
28.02.2022

Wzrost tlenu na Ziemi wspierało powstawanie superkontynentów

Tlen jest kluczowym pierwiastkiem dla życia, które nas otacza. Ale Ziemia nie zawsze była planetą bogatą w ten pierwiastek. Jak to się stało, że poziom tlenu osiągnął poziom 21 procent składu atmosfery i utrzymuje się mniej więcej na takim poziomie? Większość naukowców przyjmuje koncepcję, wedle której 2,4 miliarda lat temu ilość tlenu w atmosferze ziemskiej gwałtownie wzrosła, by potem intensywnie się obniżać przez kolejne kilkaset milionów lat. Nazywam ten czas – między 2,4 a 2 miliardy...

Strony