Jesteś tutaj

widok na miasto z góry
13.06.2023

Metropolia między betonem a zielenią

Dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego analizuje zagospodarowanie przestrzenne obszarów silnie zurbanizowanych. W ramach konkursu „Swoboda badań” Inicjatywy Doskonałości Badawczej naukowiec ujął w swoich analizach tereny województwa śląskiego i wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Miasto jakie jest, każdy widzi

Nie istnieje jedna definicja wyjaśniająca, czym są obszary silnie zurbanizowane, ale da się...

Kora drzewa na piasku a obok jezioro
10.06.2023

Ponad połowa największych jezior i zbiorników na świecie traci wodę

Jeziora i zbiorniki wodne przechowują 87% słodkiej wody w stanie ciekłym na powierzchni Ziemi. Niemniej nowe badania wykorzystujące obserwacje satelitarne wraz z danymi klimatycznymi i modelowaniem pokazują, że 53% największych jezior i zbiorników na Ziemi przechowuje obecnie znacznie mniej wody niż w 1992 r. Całkowitą ilość utraconej wody szacuje się na 602,3 km sześcienne, co odpowiada objętości siedemnastu Lake Meads, które jest największym zbiornikiem wodnym w USA.

Tylko około...

tekst na plakacie znajduje się w treści wydarzenia
02.06.2023

85. spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Prof. Wiktor Kotowski zajmuje się funkcjonowaniem ekosystemów oraz naukowymi podstawami ochrony przyrody, zwłaszcza w kontekście ograniczania zmian klimatu i adaptacji do nich. Jest członkiem Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN, Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, członek zarządów stowarzyszeń Centrum Ochrony Mokradeł, Polskiego Towarzystwa Ekologicznego, International Mire Conservation Group, a także ekspert fundacji Fota4Climate. Laureat konkursu Popularyzator...

Strony