Jesteś tutaj

Linus Pauling siedzi na fotelu
01.07.2022

Rocznica urodzin Linusa Paulinga

Docenienie jego zaangażowania w naukę tak prestiżowym wyróżnieniem nie jest bezzasadne. Linus Pauling został nagrodzony w 1954 roku za swój wkład w teorię wiązań atomowych, a także w 1962 roku za działalność ograniczającą rozprzestrzenianie broni atomowej.

W trakcie II wojny światowej dołączył do Emergency Comitee of Atomic Scientists pod przewodnictwem Alberta Einsteina, a także propagował ideę pokojowego rozwiązywania konfliktów na arenie ONZ. W czasie zimnej wojny (1947-1991)...

tabletki różnych kształtów
31.05.2022

Antybiotyki, które pokonają bakterie lekooporne

Zakażenie bakterią gruźlicy Mycobacterium tuberculosis każdego roku prowadzi do śmierci około półtora miliona ludzi na całym świecie. W leczeniu gruźlicy stosuje się antybiotyki, które zwykle potrafią skutecznie wyleczyć chorego. W ostatnich latach rozwinęły się szczepy bakterii: wielolekooporne (MDR – multi-drug resistant), ekstensywnie lekooporne (XDR – extensively drug-resistant) i całkowicie lekooporne (TDR – totally drug-resistant). Kiedy skuteczny...

mężczyzna z plecakiem stoi na pomoście i patrzy w dal
20.05.2022

Międzynarodowa konferencja GEOlogos

Projekt ma charakter międzydyscyplinarny i międzynarodowy, a jego celem jest namysł nad miejscem oraz rolą nowoczesnej humanistyki i edukacji humanistycznej mierzącej się z problemami współczesnego świata: kryzysem klimatycznym, katastrofą ekologiczną czy uchodźstwem klimatycznym. To właśnie edukacja, w tym humanistyczna, znalazła się w niezwykle interesującym momencie, w którym dochodzi do zmiany paradygmatów opowieści o świecie, podających w wątpliwość obowiązujący dotąd antropocentryczny...

Strony