Jesteś tutaj

Stephen Hawking | Photo Credit: NASA/Paul. E. Alers
07.01.2021

Rocznica urodzin Stephena Hawkinga

Jego prace naukowe obejmują badania nad osobliwościami grawitacyjnymi w ramach ogólnej teorii względności oraz teoretycznym przewidywaniem, że czarne dziury emitują promieniowanie. Hawking był pierwszym, który przedstawił teorię kosmologii wyjaśnioną jako połączenie ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej. Był gorącym zwolennikiem wieloświatowej interpretacji mechaniki kwantowej. Jego praca doktorska pt. „Właściwości rozszerzających się wszechświatów” napisana na Uniwersytecie...

źródło: domena publiczna - Pixabay.com
07.01.2021

Czego oczekujemy od nauki w 2021 wg „Nature”

*ponieważ cały poprzedni artykuł – podsumowujący rok 2020 – poświęciliśmy badaniom nam szczepionką przeciw SARS-CoV-2, teraz pomijamy ten kluczowy niewątpliwie element roku 2021

Powrót spraw klimatycznych

Liczymy, że w 2021 znów na pierwszy plan wysuną się kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, nie tylko w nauce, ale przede wszystkim we wielkiej polityce. Na pewno sprzyjają temu zmiany polityczne w USA – Joe Biden deklaruje m.in. powrót do...

Model wzrostu korzenia bocznego Arabidopsis thaliana | oprac. Joanna Szymanowska-Pułka
09.12.2020

Ujarzmienie natury za pomocą języka matematyki

Ujarzmienie natury za pomocą języka matematyki sprawia, że naukowcy lepiej zrozumieją jej prawa. Musi być ono jednak podparte badaniami empirycznymi, które pozwalają weryfikować model. Przekonuje o tym prof. Joanna Szymanowska-Pułka, podkreślając, iż budowanie matematycznego modelu musi mieć swoje „korzenie” w samej naturze.

Sąsiadujące ze sobą komórki roślin są połączone ścianami w taki sposób, że nie przemieszczają się względem siebie. Rosną i dzielą się, zachowując jednak ten...

Strony