Jesteś tutaj

Grafika promująca Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2023
03.03.2023

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2013 roku w celu podniesienia świadomości na temat dzikich zwierząt i roślin żyjących na całym świecie.

Datę 3 marca wybrano dla upamiętnienia podpisania konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem CITES, do którego doszło 3 marca 1973 roku w Waszyngtonie. Konwencja waszyngtońska zapewnia zrównoważone pozyskiwanie ...

Pięcioro śmiejących się dzieci przy szkolnej tablicy | fot. Rawpixel.com - Freepik.com
02.03.2023

Dlaczego dzieci tak szybko się uczą?

Na początku nie potrafią chodzić, później biegają po korytarzach, a ich gaworzenie zamienia się w pełne zdania pozornie z dnia na dzień. Dzieci bez wątpienia szybko rozwijają nowe umiejętności ucząc się, jak skutecznie poruszać się w obcym i nowym dla nich świecie. Z kolei dorośli mogą potrzebować wielu lat, aby nauczyć się nowego języka lub opanować pewne elementy matematyki.

Dlaczego więc dzieci tak szybko się uczą? Czy mózg dziecka jest po prostu bardziej zdolny do przyjmowania...

Bakteria endofityczna Pantoea sp. 2CJKA wytwarzająca pęcherzyki zewnątrzbłonowe (OMV, ang. outer membrane vesicles). Zdjęcie wykonane z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) | fot. Izabela Potocka
02.03.2023

Biologiczna szczepionka dla roślin

Naukowcy zainteresowali się przede wszystkim bakteriami endofitycznymi, czyli takimi, które kolonizują wnętrze rośliny. Relacja pomiędzy endofitami i roślinami ma charakter symbiotyczny. Wyniki wielu badań pokazują, że bakterie te mogą przynosić wiele korzyści swojemu gospodarzowi. W zamian za substraty odżywcze produkują różnego rodzaju metabolity, dzięki którym roślina lepiej się rozwija lub jest bardziej odporna na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe. Do takich należą różne patogeny...

Strony