Jesteś tutaj

Nowoczesny system optymalizacji zagospodarowania dolin rzecznych

Umiejętne zagospodarowanie dolin rzecznych to jeden ze skuteczniejszych sposobów ochrony przed powodziami. Racjonalne zagospodarowanie tarasów zalewowych w dolinach rzek, zgodne z zapotrzebowaniem człowieka, lecz uwzględniające warunki środowiskowe panujące na danym obszarze, skutecznie ogranicza straty wywołane wystąpieniem powodzi.

Nowy projekt Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pt. Nowoczesny system optymalizacji zagospodarowania dolin rzecznych i ich rewitalizacji – OPTY zakłada opracowanie systemu działań prowadzących do optymalizacji zagospodarowania dolin rzecznych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Ze względu na swoją specyfikę informacja o potencjale środowiskowym dolin rzecznych ma dużą wartość rynkową. Adekwatne do tego potencjału zagospodarowanie dolin wymaga uwzględnienia wspomnianego zagrożenia powodziowego i możliwych sposobów jego minimalizacji. W ramach projektu powstanie program komputerowy zapewniający łatwą obsługę modelu i szybkie prowadzenie analiz planistycznych oraz inwestycyjnych. Efekty pracy modelu będą dostępne w formie geoportalu, a umiejętność jego obsługi będzie można zdobyć na platformie e-learningowej. Obszarem analiz prowadzących do budowy modelu będą zlewnie śląskich rzek, jednak rozwiązanie to w przyszłości ma znaleźć zastosowanie dla obszaru całego kraju.

MOŻLIWOŚĆ WDROŻENIA

Odbiorcą produktu będą firmy i instytucje, w tym instytucje administracji publicznej zainteresowane rozwojem regionalnym, zagospodarowaniem, ochroną i rewitalizacją terenów w obrębie dolin rzecznych.

Ze strony Wydziału kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Ireneusz Malik.

Projekt realizowany będzie w ramach programu BIOSTRATEG.

Słowa kluczowe (tagi):