Jesteś tutaj

Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach oraz Biblioteka Śląska zapraszają na spotkanie z cyklu Wszechnica, podczas którego prof. dr hab. Bolesław Orłowski wygłosi wykład pt. „Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę”. Wstęp jest wolny.

Spotkanie zaplanowano na godz. 17.00 23 lutego 2016 roku w sali Parnassos w Bibliotece Śląskiej (Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice), a poprowadzi je dr hab. Zygmunt Woźniczka z Zakładu Teorii i Historii Kultury UŚ.

Wykładowi towarzyszyć będzie promocja Słownika biograficznego polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, którego redaktorem jest właśnie prelegent.

Prof. dr hab. Bolesław Orłowski to historyk techniki, profesor nauk humanistycznych i wykładowca akademicki. W 1956 r. został pracownikiem naukowym Instytutu Historii Nauki PAN. Stopień doktora uzyskał w 1977 r. W 1994 r. habilitował się na podstawie rozprawy Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji. W 2001 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 2003–2004 wykładał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, w 2005 r. został wykładowcą Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej i Politechnice Śląskiej. W 2009 r. został członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i członkiem zarządu Fundacji Rozwoju Nauki w zakresie Inżynierii Lądowej im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich. Jest autorem ponad 30 książek oraz kilkuset artykułów w czasopismach. Od 2011 r. członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Wykład prof. Bolesława Ostrowskiego pt. „Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę”