Jesteś tutaj

2 marca 2017 roku o godz. 16.00 sali audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się konserwatorium, w trakcie którego prof. David A. Kosower wygłosi wykład „New Methods in the Hunt for New Physics”.

Prof. Kosower jest teoretykiem cząstek, którego głównym tematem badań są matematycznie zaawansowane metody obliczeń amplitud rozpraszania w teoriach cechowania. Jego obecne badania koncentrują się na precyzyjnych obliczeniach w chromodynamice kwantowej, wykorzystują między innymi tzw. komputerową algebraiczną geometrię. Interesuje go zarówno doskonalenie technik obliczeniowych, jak i ich zastosowanie do fenomenologii Wielkiego Zderzacza Hadronów w CERN. Doktorat obronił w Harvardzie, następnie odbył staże podoktoranckie w Columbia University, w Laboratorium Fermiego  oraz w CERN. Obecnie pracuje w Institut de physique théorique (IPhT) w ośrodku badawczym francuskiej Agencji Atomowej w Saclay, jest także profesorem wizytującym na uniwersytetach w Zurychu i Florencji, w Instytucie Weizmanna oraz Kavli Institute for Theoretical Physics w Santa Barbara. W 2014 roku otrzymał nagrodę Sakurai, którą Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne przyznaje za wybitne osiągnięcia w teorii fizyki cząstek elementarnych. W 2014 roku zaliczony również przez Thomson Reuters do grona najbardziej wpływowych fizyków na świecie.

Organizatorem konserwatorium jest Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki.

Fot. Polskie Towarzystwo Fizyczne
Słowa kluczowe (tagi):