Jesteś tutaj

We wtorek 7 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się wernisaż i konferencja naukowa poświęcona średniowiecznym klasztorom i ich losom na Słowacji.

Sesja naukowa rozpocznie się o godz. 13.00 na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna I). Uroczyste otwarcie ekspozycji zaplanowano natomiast na godz. 12.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. W spotkaniu udział wezmą: prorektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek, PhDr. Rastislav Kožiak – kierownik Katedry histórie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici oraz prof. PhDr. Aleš Zářický – dziekan Filozofická fakulta Ostravská univerzita.

Program wydarzenia

12.00 – Wernisaż „Średniowieczne klasztory i ich losy w Słowacji” (hol główny CINiB-y, ul. Bankowa 11a);
13.00 – Otwarcie konferencji: prof. dr hab. Jerzy Sperka, dyrektor Instytutu Historii UŚ;
13.15 – PhDr. Rastislav Kožiak PhD (Katedra histórie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) – „Stan badań nad historią benedyktynów na obszarze Słowacji we średniowieczu”;
13.40 – doc. Mgr Jaroslav Nemeš, PhD (Katedra histórie, Katolícka univerzita v Ružomberku) – „Stan badań nad historia zakonów pustelniczych na obszarze Słowacji we średniowieczu”;
14.05 – dr hab. Michał Gronowski (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski) – „Stan badań nad zakonem benedyktynów w Polsce”;
14.30 – PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, PhD (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita) – „Podíl umělců z Moravy a Rakouského Slezska na vnitřní výzdobě hornoslezských cisterciáckých klášterů v Jemielnici a v Rudách Velkých v době baroka”;
14.55 – Mgr. Pavel Hruboň, PhD (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita) – „Význam papežských protekčních listů pro kláštery v době vrcholného a pozdního středověku. Mezi ideou, právem a kuriální kancelářskou praxí”;
15.20 – dr Tomasz Kałuski (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski) –„Stan badań nad sfragistyką cystersów na ziemiach polskich”.

Program wydarzenia (plik PDF)

Logo Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego