Jesteś tutaj

We wtorek 27 marca 2018 roku o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach rozpocznie się LXVIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, którego organizatorami są prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Spotkania organizowane w jego ramach mają inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz przyczyniać się do budowania kręgu osób angażujących się w pracę na rzecz przyrody i człowieka. Gośćmi najbliższego spotkania, którego temat brzmi „Naukowcy ostrzegają i apelują o ochronę naszej planety”, będą:

  • dr Anna Kalinowska – dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym na Uniwersytecie Warszawskim, człowiek Roku 2003 Polskiej Ekologii, autorka książek dotyczących ekologii, członek Komitetu Doradczego ds. Edukacji przy Konwencji o różnorodności biologicznej, członek Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, IUCN);
  • dr Zofia Prokop – biolożka ewolucyjna, współzałożycielka „Nauki dla przyrody” (ruchu zrzeszającego naukowców, działającego na rzecz ochrony i rozważnego gospodarowania bogactwem przyrodniczym Polski);
  • prof. dr hab. Piotr Skubała – ekolog gleby, akarolog, działacz na rzecz ochrony przyrody, stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i „Dzikie Życie”, członek Komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska.


Spotkanie poprowadzą prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. Edyta Sierka i dr Ryszard Kulik – psycholog, trener, aktywista ekologiczny.

W liście otwartym ponad 15 tysięcy naukowców ze 184 krajów przestrzega przed negatywnymi konsekwencjami działań ludzi, które mogą być zgubne dla nich samych. Sygnatariusze listu przyznają, że zarówno środowisko naukowe, politycy, media, biznes, jak i wszyscy ludzie nie robią wystarczająco dużo, by walczyć o swoją planetę. Jeśli to się nie zmieni, czeka nas „katastrofalna utrata różnorodności biologicznej i niezliczone ludzkie cierpienia”. Uczestnicy spotkania postarają się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • co musimy zrobić, aby czarny scenariusz się nie ziścił?
  • jakie działania w świecie i naszym kraju są konieczne, aby stworzyć zrównoważone społeczeństwo?
  • jakie istnieją dzisiaj kluczowe zagrożenia dla polskiej przyrody?
  • co zrobić, aby głos naukowców i sporej części społeczeństwa został usłyszany przez polityków?


Szczegółowe informacje na temat działalności Klubu Myśli Ekologicznej dostępne są na stronie: www.klubmysliekologicznej.pl.

LXVIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej
Słowa kluczowe (tagi):