Od 27 do 29 września 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywać się będzie seminarium pt. „Obrazowanie materii miękkiej – mikroskopia konfokalna” skierowane do naukowców chcących poszerzyć wiedzę w zakresie uzyskiwania i interpretacji obrazów mikroskopowych otrzymanych m.in. przy użyciu mikroskopu ZEISS LSM 880 z Airyscan FAST.

W programie spotkania zaplanowano wykłady oraz warsztaty. Prelekcje, które odbędą się 28 września 2017 roku w Instytucie Chemii UŚ (Katowice, ul. Szkolna 9), wygłoszą: Dr. Sebastian Gliem oraz Joerg Lindenau reprezentujący firmę Carl Zeiss Microscopy GmbH (Niemcy), dr Tytus Bernaś z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie oraz dr hab. inż. prof. nzw. Dominik Spinczyk z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. W ramach seminarium 27 i 29 września  2017 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (Katowice, ul. Jagiellońska 28) odbędą się również warsztaty mikroskopowe pt. „Rejestracje szybkich procesów komórkowych z wykorzystaniem detektora super-rozdzielczego – ZEISS LSM 880 z Airyscan FAST”. Podczas spotkania będzie można przeprowadzić badania własnych preparatów z wykorzystaniem mikroskopu ZEISS LSM 880 z Airyscan FAST, po wcześniejszym zgłoszeniu udziału drogą elektroniczną – e-mail: marcin.libera@us.edu.pl.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, Instytut Chemii UŚ oraz firma Carl Zeiss Sp. z o.o.

Program seminarium (plik pdf)

 

Seminarium pt. „Obrazowanie materii miękkiej – mikroskopia konfokalna”