5 października 2015 roku Komitet Noblowski ogłosił w Sztokholmie, że Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymali w tym roku William C. Campbell i Satoshi Ōmura za odkrycie leku na choroby wywołane przez nicienie oraz Youyou Tu za odkrycia dotyczące nowych metod leczenia malarii

Odkrycia tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny pozwoliły na skuteczną walkę z malarią oraz chorobami wywoływanymi przez pasożytnicze nicienie, jak słoniowacizna czy ślepota rzeczna. William C. Campbell i Satoshi Ōmura opracowali lek avermectin, który wykazał się dużą skutecznością w walce z pasożytami wywołującymi niebezpieczne choroby. Natomiast Chinka Youyou Tu odkryła artemisinin, lek znacząco obniżający śmiertelność wśród chorych na malarię. 

Youyou Tu jest dwunastą kobietą wyróżnioną Nagrodą Noblem w dziedzinie medycyny i fizjologii. Od lat zajmuje się badaniami nad tradycyjną medycyną chińską. Jest profesorem Akademii Chińskiej Medycyny Tradycyjnej. W okresie wojny wietnamskiej brała udział w tajnym Projekcie 523 mającym za zadanie zmniejszenie śmiertelność wśród zakażonych malarią. Była kierowniczką grupy badawczej w swoim rodzimym Institute of Materia Medica. W swoich badania Tu Youyou skupiła się na analizie tradycyjnej medycyny chińskiej. W 1971 roku jej zespół wyizolował wyciąg z bylicy rocznej (Artemisia annua L.), a w 1972 odkryłorganiczny związek chemiczny Qinghaosu znany też jako artemeter, stosowany w leczeniu malarii.

William C. Campbell jest irlandzkim biochemikiem, obecnie emerytowanym profesorem i pracownikiem naukowym Drew University w Madison w stanie New Jersey. Prowadzone przez niego badania kultur bakterii Streptomyces avermitilis wykazały skuteczność substancji wytwarzanych przez ten szczep w zwalczaniu pasożytów zwierząt domowych i hodowlanych. Wyizolowany przez zespół Campbella składnik aktywny został nazwany awermektyną, jego pochodna iwermektyna została wykorzystana jako środek nicieniobójczy w leczeniu chorób pochodzenia pasożytniczego, m.in ślepoty rzecznej i filariozy.

Satoshi Ōmura jest światowym ekspertem w dziedzinie chemii bioorganicznej, emerytowanym profesorem na Uniwersytecie Kitasato. Prowadził badania nad żyjącymi w glebie bakteriami z rzędu Streptomyces, znanymi ze zdolności wytwarzania substancji o działaniu przeciwbakteryjnym (m.in. streptomycyny). Opracowanie i rozwinięcie technik badania i izolowania bakterii pozwoliło na wyizolowanie ok. 50 kultur, wśród nich Streptomyces avermitilis

 

Nagrody Nobla 2015