Od 15 do 16 maja 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a) odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Filozofie i teologie. Historia powiązań, waśni i współpracy"

Organziatorami konferencji są: Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Celem wydarzenia będzie historyczna i systemowa analiza relacji między różnymi tradycjami filozoficznymi i teologicznymi.

Organizatorzy zamierzają dokonać historycznego i systematycznego namysłu nad wymienionymi w tytule trzema aspektami relacji między różnorodnymi tradycjami filozoficznymi i teologicznymi. W przypadku teologii różnorodność ta dotyczy nie tylko systemów i refleksji systematycznych oraz teologii szczegółowych budowanych w ramach tradycji katolickiej, ale również teologii innych Kościołów i wspólnot eklezjalnych, jak i teologii powstałych na gruncie innych religii. Wspomniane aspekty zostały zasygnalizowane w tytule: powiązania polegające na narzędziowym wykorzystaniu jednej dyscypliny przez drugą, spory widoczne choćby w zagadnieniu prawdy oraz współpraca objawiająca się m.in. w pewnych wspólnych miejscach związanych z etyką i troską o podmiotowość.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • teologia w mitologii,
  • grecka teologia filozoficzna,
  • chrześcijaństwo wobec starożytnej filozofii,
  • filozofia i teologia średniowieczna,
  • teologia a dziedzictwo oświecenia,
  • sekularyzacja,
  • postsekularyzm,
  • filozoficzne i teologiczne reakcje na postmodernizm,
  • teologia polityczna jako dyscyplina filozoficzna i/lub teologiczna,
  • porządek uzasadnienia i odkrycia w filozofii religii.

 
Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/filozofieiteologie/

ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Filozofie i teologie. Historia powiązań, waśni i współpracy"
Słowa kluczowe (tagi):