Jesteś tutaj

25 lat temu Brytyjczyk Tim Berners-Lee oraz Belg Rober Cailliau opublikowali oficjalny projekt budowy systemu hipertekstowego zwanego „World Wide Web”, czyli jednej z najważniejszych usług internetowych
 

Trzeba bowiem pamiętać, że sieć WWW i Internet to nie to samo. Internet to sieć łącząca pojedyncze komputery, za pośrednictwem, których świadczone są usługi internetowe takie jak poczta elektroniczna, komunikacja w modelu 2P2 (Peer-to-Peer) czy właśnie sieć WWW. Rozróżnienie pomiędzy siecią a usługami odwołuje się do pojęcia protokołu internetowego: Internet to sieć komputerowa wykorzystująca protokół IP (ang. Internet Protocol), usługa WWW wykorzystuje natomiast protokół HTTP (ang. HyperText Transfer Protocol).

Berners-Lee, pracujący w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, już w marcu 1989 roku na podstawie stworzonego na własny użytek projektu ENQUIRE napisał projekt, który położył podwaliny pod znaną nam dzisiaj sieć WWW. Po pewnym czasie dołączył do niego inny pracownik CERN-u – wspomniany Cailliau. Swój system oparli na architekturze klient-serwer, a poruszanie się po nim stało się możliwe dzięki specjalne odnośniki, tzw. hiperłącza.  

Początkowo „World Wide Web” obsługiwała przeglądarka o nazwie „Dynatext” – licencjonowana przez CERN. Okazała się ona jednak zbyt kosztowna w powszechnym użyciu, ponieważ przewidywała opłatę za każdy nowo utworzony dokument. Berners-Lee napisał więc swoją własną przeglądarkę i nazwał ją „World WideWeb” (przemianowaną później na „Nexus”). Do końca grudnia 1990 roku urodzony w Londynie informatyk stworzył również pierwszy serwer WWW oraz napisał pierwsze strony WWW, opisujące nowy projekt. 

ego podsumowanie Berners-Lee zamieści na grupie dyskusyjnej alt.hypertext 6 sierpnia 1991 roku i tę uważa się za debiut powszechnie dostępnych usług internetowych. W CERN-ie Berners-Lee pracował do roku 1993, a w następnym roku założył w Laboratorium Informatyki w Instytucie Technologii Masachusetts (słynne MIT) organizację W3C (World Wide Web Consortium), której jest dyrektorem. W lipcu 2014 królowa Elżbieta II obdarowała go tytułem Rycerza Orderu Imperium Brytyjskiego, a w książce Weaving the Web Berners-Lee mówi zarówno o początkach, jak i przyszłości WWW.

Szacuje się, że obecnie w sieci istnieje prawie 6,5 miliona stron.

 

Foto: pixabay.com
Mgr Janina Pawlik z Instytutu Fizyki UŚ przy tablicy w CERN upamiętniającej pierwsze chwile sieci WWW