"Zielona inkluzja, czyli o relacji człowieka z przyrodą, outdoor education i leśnej bajce" to książka, która powstała z potrzeby zwrócenia uwagi na relację współczesnego człowieka ze światem natury. 

Joanna Godawa, Zielona inkluzja, czyli o relacji człowieka z przyrodą, outdoor education i leśnej bajce, Katowice 2021
Autor:
Joanna Godawa
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce i rok wydania:
Katowice 2021

To książka o  konieczności włączenia się do natury / wyjścia z deficytu natury, gdzie mowa jest o relacji, miejscu, dziecku i rozwoju osobistym każdego z nas. To słowa o przygodzie, bajce, zrównoważonym rozwoju i ekologii, w których mamy  szansę zobaczyć siebie. Autorka zaproponowała trójfazowy model inkluzji/ powrotu człowieka do natury oparty na trójfazowej koncepcji antropologicznej Arnolda von Gennepa oraz autorski model leśnej bajki przygotowującej i pogłębiającej kontakt dzieci z przyrodą, wierząc, że jedną z dróg prowadzących do  inkluzji człowieka z naturą są działania ukierunkowane na pracę i rozwój dzieci w przestrzeni natury oraz ukazanie środowiska naturalnego jako miejsca wspólnego, w którym możemy i powinniśmy podejmować działania o charakterze badawczym, innowacyjnym i twórczym.

Dr Joanna Godawa jest atreterapeutką, pedagogiem specjalnym, autorką bajek dla dzieci, fascynatką pedagogiki przygody i outdoor education, propagatorką zajęć w przestrzeni natury.