Jesteś tutaj

Submitted by RK on śr., 12/28/2022 - 15:20, last updated on śr., 12/28/2022 - 15:20
Obieg wody pokazuje, jak istotną rolę odgrywają wody gruntowe, które zasilają większość zasobów płynnej słodkiej wody. Credit: Dr. Andrew Fisher/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
28.12.2022

Wody gruntowe uzupełniają się szybciej, niż dotąd zakładano

Znacząca część słodkiej wody pochodzi z wód gruntowych. Te podziemne zasoby wodne gromadzone są w glebie i warstwach wodonośnych. W ramach naturalnej cyrkulacji zasilają one strumienie i inne źródła, zapewniając tym samym wodę pitną dla milionów ludzi. Wydobywane poprzez studnie wody gruntowe są powszechnie używane do dostarczania przez wodociągi masowych ilości wody pitnej oraz w celach przemysłowych. Ze względu na tak ważną funkcję, jaką wypełniają dla naszej cywilizacji, nauka jest bardzo...