Jesteś tutaj

Barszcz Sosnowskiego
26.05.2022

Ochrona ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami roślin

Uniwersytet Śląski w Katowicach został liderem konsorcjum, które otrzymało dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu pt. „Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE”. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie odporności wybranych ekosystemów na negatywne skutki zmian klimatu poprzez ich kompleksową ochronę przed wnikaniem inwazyjnych gatunków roślin, opartą na ich wczesnym wykrywaniu oraz...

pole zboża
30.09.2021

W poszukiwaniu mechanizmów kierujących regeneracją roślin

Główny problem stanowi uzyskanie komórek zdolnych jednocześnie do regeneracji i modyfikacji genetycznej. Odpowiednią metodą do przeprowadzenia tego procesu jest somatyczna embriogeneza – SE. Zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw regeneracji ma szczególne znaczenie dla postępu w tej dziedzinie nauki. Identyfikacja regulatorów SE może być pomocna w przezwyciężeniu ograniczeń występujących podczas wykorzystania metod in vitro w biotechnologii u gatunków użytkowych trudnych w...

pole kukurydzy
30.09.2021

SPA dla roślin, czyli nowa kompozycja ułatwiająca penetrację tkanek roślinnych

Pomysł na takie wzmocnienie skuteczności substancji aktywnych poprzez zastosowanie odpowiednio zaprojektowanych dodatków nie jest nowy. Narodził się w latach 50. ubiegłego wieku. Idealne kompozycje nie tylko miały ułatwiać penetrację związków przez powierzchnie organów, lecz również musiały być nietoksyczne dla organizmu i łatwo metabolizowane.

Naukowcy odkryli, że podobne rozwiązania mogą być stosowane przez hodowców roślin, którzy korzystają z wielu różnych preparatów...

Strony